Sjálfsmat

Innra mat skólastarfsins byggir að stærstum hluta á könnunum sem lagðar eru fyrir í gegnum Skólapúlsinn. Tvær nemendakannanir eru lagðar fyrir á skólaári ásamt einni foreldrakönnun og einni starfsmannakönnun. Skólaráð Brúarásskóla er matsnefndin og hún fer yfir niðurstöðurnar. Allir þættir eru kannaðir og ef 80% af svörum eru jákvæð er talið að sá matsþáttur sé í viðunandi lagi. Þættirnir eru einnig bornir saman við aðra skóla á landinu. Matsskýrsla og umbótaáætlun er unnin árlega. Reglulega eru haldnir starfsmanna- og kennarafundir til að meta starfið og aukakannanir lagðar fyrir ef þörf þykir.

Kannanir veturinn 2018-2019

 1. Nemendakönnun
 2. Starfmannakönnun Fljótsdalshéraðs

Kannanir veturinn 2017-2018

 1. Foreldrakönnun febrúar
 2. Starfsmannakönnun mars
 3. Nemendakönnun apríl
 4. Matsskýrsla 2017-2018

Kannanir veturinn 2016 - 2017

 1. Nemendakönnun október
 2. Nemendakönnun apríl
 3. Matsskýrsla 2016-2017

Kannanir veturinn 2015 - 2016

 1. Starfsmannakönnun
 2. Foreldrakönnun
 3. Nemendakönnun október
 4. Nemendakönnun apríl
 5. Matsskýrsla 2015 - 2016

Kannanir veturinn 2014 -2015

Matsskýrsla 2014-15

Nemendakönnun apríl 2015

Nemendakönnun október 2014

Kannanir veturinn 2013 - 2014

Matsskýrsla 2013-14

Foreldrakönnun 2013-14
Nemendakönnun apríl 2014
Nemendakönnun október 2013
Starfsmannakönnun 2013-14