Starfsáætlun

Brúarásskóli

starfsáætlun 2019-2020

 Inngangur

Skólahverfi Brúarásskóla er skilgreint sem fyrrum Norður-Hérað og eiga börn á grunnskólaaldri þar forgang að skólavist í skólanum, en að öðru leyti er sveigjanlegt skólaval í sveitarfélaginu. Starfsemin fer fram í Brúarásskóla og er hann samrekinn grunn- og leikskóli,  sundkennslan sem fer fram í Íþróttamiðstöðinni á Egilsstöðum. Nemendur í Brúarásskóla eru 48, þar af eru 40 grunnskólanemendur og koma 17 þeirra annars staðar frá, þ.e. Egilsstöðum og Fellum.  Skólinn hefur orðið var við vaxandi áhuga íbúa í þéttbýli á að nemendur þaðan stundi hér nám og tekur því fagnandi. Allir nemendur koma með skólaakstri í skólann en 6 bílstjórar starfa við þann akstur að jafnaði hvern dag. Skólaárinu skipt í fjórar spannir með fimm nemendaviðtölum, hópaskiptingar mismunandi eftir árgöngum.

 Hlutverk

Í Brúarásskóla er nemandinn í fyrirrúmi, starfsfólk leggur sig fram um að hlúa að hverjum og einum eins og kostur, búa viðkomandi undir það að geta orðið nýtur og sáttur þjóðfélagsþegn.  Nám á eigin forsendum í heildstæðri þemavinnu í gegnum kennsluþróunarverkefnið Brúnna, einstaklingsmiðað eða hópmiðað, eftir því hvað við á hverju sinni, er styrkur skólans sem og sveigjanleiki og gildi “gamla” sveitaskólans.

 Helstu viðfangsefni – eða áherslur í starfi skólans

 • einstaklingsmiðað nám í gegnum Brúnna með sérstakri áherslu á nærsamfélagið.
 • skólastarf markast af markmiðum Lýðheilsustöðvar, skólinn hefur verið Grænfánaskóli í 10 ár, og mótast skólastarfið mikið af því verkefni.
 • dýrahús verið við skólann síðustu 10 ár með nagdýrum og hænum.
 • tölvulæsi sett á oddinn, unnið mikið með spjaldtölvur.
 • gott samstarf skólans við tónskóla - ríflega 80% nemenda eru í tónlistarnámi. Nemendur sækja nám samhliða öðru námi og mikil samvinna í kringum hátíðir.
 • dagvistun fyrir yngri nemendur með starfsmanni þar sem áherslan er á leik og hreyfingu.
 • áhersla á val nemenda.
 • starfstengt nám í 8. – 10. b. – öflug starfsfræðsla á vinnustöðum.
 • enskukennsla frá og með 1. b.
 • samþætting ólíkra námsgreina við list- og verkgreinar.
 • ódýrt og gott skólamötuneyti (ávextir á morgnana, hádegismatur og síðdegiskaffi).
 • áhersla á heimilislegan og notalegan anda í skólanum.
 • áhersla á nýsköpun m.a. í gegnum smíðakennslu. Tveir nýsköpunardagar á skólaári þar sem hugmyndir eru fullmótaðar, þátttaka í  Nýsköpunarkeppni grunnskólanna og Legó-keppninni liður í nýsköpunarnáminu.
 • unnið með agastjórnun í anda Brúarskóla þar sem unnið er sérstaklega gegn ofbeldi og með hvatningarkerfum fyrir einstaklinga með hegðunarerfileika.
 • þátttaka í vinaliðaverkefni sem felur í sér skipulag á útifrímínútum nemenda þannig að alltaf séu einhverjir leikir í boði.
 • útinámsvika er allaf fyrsta vikan í hverjum mánuði.
 • gott samstarf við foreldrafélagið. Árlega farið í menningarferð til Akureyrar þar sem söfn eru skoðuð og farið í afþreyingu eftir því sem kostur er.

 Starfsmannamál

Við Brúarásskóla starfa skólastjóri og kennarar í rúmlega 7 töðugildum. Einnig starfar annað starfsfólk, það er skólaliðar, stuðningsfulltrúar, og matráður og aðstoð í eldhúsi eru í um 4,5 stöðugildum. Kennsla beggja skólastiga er mönnuð réttindakennurum.

 Meginmarkmið með rekstri

3 ára áætlun

Áfram verður haldið á þeirri braut að styrkja Brúarásskóla sem áhugaverðan valkost fyrir foreldra í ljósi þess að þeir eiga sveigjanlegt val um skóla fyrir börn sín.  Þannig verður haldið markvisst áfram vinnu við að styrkja faglega innviði skólans. Áfram verður unnið að uppbyggingu list- og verkgreina, vinnu við markmið Lýðheilsustöðvar um hreyfingu og líkamlegt sem andlegt heilbrigði sem og áherslan á umhverfisvernd og nýsköpun. Kennsluþróunarverkefnið Brúin er búið að festa sig í sessi en mun þróast áfram t.d. í takt við tæknina. Stefnt verður áfram að því að styrkja nemendur í sjálfstæði og þrautseigju og kröfur til nemenda um að leggja sig fram og gera sitt besta auknar.

 Helstu áform 2019-20

Í vetur munum við halda áfram með grænfánaverkefnið og sækja um Grænfánann sem við vonandi flöggum svo seinna í vetur. Við munum senda eitt lið í Legó-keppnina. Þróunarverkefnið Brúin heldur áfram, einnig haldið áfram með Byrjendalæsið. Heilsueflandi skóli er verkefni sem við munum sinna enn frekar ásamt því að styrkja bekkjaranda. Nýr skólastjóri hefur störf í vetur og mun starfa út þetta skólaár.